Like it!


-

facebook


Masla yeh nahi k teri houn

Masla yeh k sirf teri houn smiley

HAr KiSi KI ZInDaGi KA AIk HI MAqSaD HAi FaRaZ

KHuD BHaLaY HO BEwAfA LEkIn TAlAsH WAfA KI HAi.....!