Like it!


-

facebook


udas

Zabat ka hosala dunia ko bhi bakhsha hota,

To ne bakhshi thi agar jurat e izhar muje.