Like it!


-

facebook


Dhondti Phirti Hai Dasht-O-Biaban Mein Hamein...

Zindagi Hum Se Bichar Kar Khud Bhi Pachhtai Boht..

Masla yeh nahi k teri houn

Masla yeh k sirf teri houn smiley