Like it!


-

facebook


No stars 2 wish,
No moon 2 lite
And no flowers to smell,
Just a loneliness,
Waiting 4 ur hot kisses is saying…
“Good night”

mil bhi jate hain to katra ke guzar jate hain

Mausam ki tarah Dost badal jate hain

hum abhi tak Giraftar-e-Muhabbat hain yaro

Thokrain kha kar suna hai sambhal jate hain.