Like it!


-

facebook


Dil hai musalman mera na tera
Tou bhi namazi, mein bhi namazi

Agar tu jan jata meri betabi ka sabab

tu mujy tuj se nahi tujay muj se mohabbat hoti