Like it!


-

facebook


Dhondti Phirti Hai Dasht-O-Biaban Mein Hamein...

Zindagi Hum Se Bichar Kar Khud Bhi Pachhtai Boht..

Safa sa ek lafz Mohabbat''

Aur itnay toofan ???? Hayee Allah