Like it!


-

facebook


Zabat ka hosala dunia ko bhi bakhsha hota,

To ne bakhshi thi agar jurat e izhar muje.

Rakhun Ga Khayal Uska UMer Bhar K Liyee,,,,;)
Bas Ab Woh Apne Apko Meri Amanat Karde