Like it!


-

facebook


Zabat ka hosala dunia ko bhi bakhsha hota,

To ne bakhshi thi agar jurat e izhar muje.

Lakh apnai gird hifazat ki lakeeren khencho,
Aik bhi in men sai nahin maan ki duaon jesi